Decorate a Top with Textile Paint!

Някога да сте се чудили как да вдъхнете нов живот на старите си дрехи? Защо не нарисувате нещо на тях?

Гледайте как декорираме четен топ със златиста боя. Вижте какви материали използвахме за това по-долу.

 

  1. Черен топ от шифон

   Можете да използвате и друга метерия. Ако плата е прекалено тънък или прозрачен, поставете хартия под слоя, на който ще рисувате, за да не попадне боя по останалите слоеве или по гърба на дрехата.

  2. Текстилна боя Metallic Gold Merabu  за светли и тъмни материи

   Когато избирате текстилна боя, проверете дали е подходяща за плата, който сте избрали. Някои бои са само за светли материи и няма да се виждат добре, ако рисувате върху дреха с тъмен цвят.

  3. Четка за рисуване

   Можете да изберете всякакъв вид четка за рисуване. Изберете размера в зависимост от рисунката, която сте избрали.
   Ако ви е по-трудно да рисувате с четка, можете да си вземете текстилен маркер, вместо течна боя. При тях също има варианти, които са подходящи само дрехи в светли цветове и такива, които стават и за тъмни.

  4. Молив за кроене или креда

   Преди да започнете да рисувате може да искате да скицирате картината и да я пренесете на плата, който сте избрали. Използвайте молив за кроене или креда, които после ще се изперат от дрехата.

Оставете да изсъхне добре, след като приключите с рисунката. Когато боята е напълно суха, изгладете рисунката с ютия за 15-20 минути за да фиксирате цвета. Ако пропуснете тази стъпка, рисунката ви ще избледнее или ще се изтрие при пране.

Поставете тънка кърпа или друго парче плат между ютията и рисунката преди да започнете да гладите, за да не залепне боята по ютията! Не оставяйте ютията на едно място за дълго за да не изгорите плата! 

Ever wondered how to bring new life to your old clothes? Why don’t you paint something on it?

Whach how we decorated a black top with metallic golden paint and check the materials we used to do this below.

 

  1. Black Chiffon Top

   You can use any other kind of fabric. If the fabric is too thin or transparent, put some paper under the layer you are going to paint to make sure no paint goes on any other layer.

  2. Metallic Gold Merabu Textile Paint for light and dark fabrics

   When choosing  a textile paint, make sure it’s suitable for the fabric you have chosen. Some kinds of paint are made only for light colored textile, so they won’t look good and bright enough on a dark fabric, like this black top.

  3. Paint Brush

   There are no specifications for the brush you use. You only have to make sure its size is suitable for the picture you want to paint with it.

   If it’s hard for you to paint with a brush, you can buy a Textile Marker, instead of the liquid paint. Check on what fabric color you can use the textile marker, too.

  4. Tailor Pencil

   Before starting to paint you may want to sketch the picture you are going to paint and transfer it to the peace of clothing you have chosen to decorate.

Once you are ready painting, let the paint dry completely. Then iron it for 15-20 minutes to fix the paint on the fabric. If you don’t do this, the paint will fade when you wash your t-shirt.

Put a cloth between the picture and the iron, so that the paint doesn’t stick to the iron! Don’t leave the iron on one place for too long, so that you don’t burn it!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s